Mulder, J. A., de Villeneuve

J. A. Mulder - de Villeneuve an Ernst Haeckel, ‘s-Gravenhage, 14. Mai 1907

Heden overleed, mijn geliefde Echtgenoot

Lodewijk Mulder,

in den ouderdom van 85 jaren.

J. A. Mulder –

de Villeneuve.

‘s-Gravenhage, 14 Mei 1907.

Nassauplein 33.

De begrafenis zal plaats hebben Vrijdag a.s. op de Algemeene Begraafplaats.

Vertrek van het sterf huis te 12½uur.

 

Briefdaten

Empfänger
Datierung
14-05-1907
Entstehungsort
Entstehungsland
Besitzende Institution
EHA Jena
Signatur
EHA Jena, A 10995
ID
10995